Pokażcie nam jak wyobrażacie sobie roboty w przyszłości!

Motywem przewodnim Małopolskiego Festiwalu Programowania 2019 jest sztuczna inteligencja i roboty.
Zapraszamy uczniów do interdyscyplinarnego konkursu na pracę plastyczną, literacką lub multimedialną z wykorzystaniem programów i aplikacji internetowych.

Przebieg konkursu

(UWAGA: wydłużony nowy termin przesyłania prac konkursowych)

 • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 1-8 małopolskich szkół podstawowych.
 • Do konkursu ucznia zgłasza opiekun naukowy poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r. Jednocześnie opiekun naukowy przesyła pracę konkursową w postaci pliku elektronicznego (w przypadku prac plastycznych skan) na adres: konkurs@szkolamedialna.pl
 • Praca musi być oryginalna, stworzona na potrzeby konkursu (wcześniej niepublikowana), z zachowaniem praw autorskich (legalne źródła zdjęć, grafiki i muzyki).
 • Uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 • Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone, a uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

Zadanie konkursowe

Konkurs plastyczny
“Mój robot”

klasy 1-3

 1. Jak wyobrażasz sobie swojego robota w przyszłości? Narysuj, namaluj lub wyklej. Technika plastyczna prac jest dowolna, a głównym kryterium oceny będzie kreatywność.
 2. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (w formie płaskiej) w formacie A4 lub A3.
 3. Na odwrocie praca ma zawierać dane autora imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, klasa oraz tytuł pracy.

Konkurs literacki
“W czym zastąpią nas roboty?”

klasy 4-8

 1. Napisz opowieść lub komiks na temat “W czym zastąpią nas roboty?”
 2. Prace mogą być wykonane w programach: opowieść z wykorzystaniem platformy Storybird, komiks z wykorzystaniem platformy ToonDoo, Pixton;
 3. Długość pracy nie może przekroczyć 15 stron.
 4. Formaty plików: Storybird – link do opublikowanej pracy, ToonDoo – link do opublikowanej pracy.
 5. Praca ma zawierać dane autora – imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, klasa oraz tytuł pracy.

Konkurs multimedialny
“Roboty idą do szkoły”

klasy 4-8

 1. Wykonaj pracę pokazującą roboty w szkole, w klasie, na zajęciach.
 2. Prace mogą być wykonane jako: prezentacja multimedialna,film lub animacja w języku Scratch.
 3. Czas trwania prezentacji/filmu nie może przekraczać 3 minut film/10-15 slajdów prezentacja.
 4. Formaty plików: prezentacja multimedialna kompatybilna z programem PowerPoint, film w formacie mp4, link do serwisu YouTube lub link do Scratcha.
 5. Praca ma zawierać dane autora – imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, klasa oraz tytuł pracy.

Patronaty i Partnerzy

Partner

Małopolska

Realizacja

Fundacja Szkoła Medialna

Patroni

MICE

.

PTI

Patroni medialni

Radio Kraków

Partnerzy

AGH
Katedra Informatyki
Uniwersytet Ekonomiczny
WSEiI
Szkoła Programowania
Uniwersytet Rolniczy
NEC
HeadTrip
Akademia Kodera
Planeta robotów
Galaktyka
VRedukacja