Małopolski Festiwal Programowania II edycja

W tym roku działania Małopolskiego Festiwalu Programowania zostały tak opracowane, aby uwzględnić jak największy zasięg oraz możliwość integracji podmiotów z zakresu edukacji, nauki i biznesu, propagując edukację jako przestrzeń do technologicznych inwestycji w zakresie innowacji i nowych technologii wspomagających procesy nauczania i uczenia się.